SANGDIL SE SANGDIL MEHBOOB KO HAZIR KARNE KA MANTER

SANGDIL SE SANGDIL MEHBOOB KO HAZIR KARNE KA MANTER 

love,sex,,mantra,voodo,magic,

AMAL: AUM KHOUN HARE HARE AH HERANG SWAHA

EK NISHAST ME 10,OOO DAFA MEHBOOB KE TASWEER 

SAMNE RAKH KER TANHAI ME PARHE MEHBOOB HAZER HO GA.