SURA MUZAMIL KE SAFLI MUKAL KE HAZRE

سورہ مزمل کا سفلی موکلSURA MUZAMIL KE SAFLI MOKAL JIN KE HAZRE AUR NAQUSH JIS SE BUHAT HE

ZABADST TAQAT HA MALIK JIN HAZIR HO SAKTA HA ,SIRF UN KE LEIE JO IS KE

HABAT KO BARDASHT KER SAKE , HAZRE 7-14-21-31 JO CHAHE AZMA LE,

HADYIA O IJAZAT O AMAL MUKAMAL; 15000 RS