HAZRAT SAREENA PARI


AMAL(YA SHAYTAN HAZER KER YA SAFREENA YA BAREENA YA SAREENA BEHAQE YA BUDOHOO

2701 DAFA LIGHT BAND KER KE SIRF CANDLELIGHT HO AUR AGARBATI ACHI JALAIYE AMAL BARHNA KERNA HA 7-41 DINO ME PARI HAZER HO GE SAMNE KUCH MHETA RAKHE AUR IS NAQUSH KO WAZAN DE