HUB KA BENAZEER TILISAM

IS NAQUSH KO AWAL JUMA KE ROOZ SURAJ NIKALNE KE 15 MIN BBAAD ZAFRAN SE DO NAQUSH LIKHA EK TALIB APNE BAZO PE BHANDE AUR DOSRA AAG KE QUREEB DAFAN KERE MEHBOOB HAZER HO GA