amle hamzad safli

AMAL(SAMASD Y LED YU)

YE HAMZAD KA MUJARAB AMAL HA JO PHELE HE DIN  SE HAMZAD KI HAZRAT KO ZAHER KERTA HA AUR 7-14 DIN ME MKAMAL HO JATA HA.JO LOG AMALE HAMZAD KER KE THAK CHUKE HON UN KE LIE THUFA HA ,SE AMAL SAFLI HA.IJAZAT AUR AMAL HAZRAT KA TAWEEZ(PRICE 5000)FIXED