AMAL MEHBOOB

TASKHEERE MEHBOOB

AMAL(ZUHRA DEVI HA MUHABAT KE MUGH PE HOI MEHARBAN

               (FLAN BINTE FLAN)MUJ SE MILNE AYI WARNA DUHAI

                       SULIMAN)

IS AMAL KO WAQAT AUR GHA KE PABANDI KE SAATH RAAT KO MEHBOOB KE TASWEER SAMNE RAKH KE 303  DAFA 11 DIN PHERE YE AMAL MEHBOOB KO IS TAHRA KHANCHTA HA JISA LOHA KO MAKNATEES.