HAZRAT SHAMAOUN JINN


AMAL(AZAMAT ALIQUM AQUSMAT ALIQUM YA ASHAB UL JINNI YA SHAMAUNA

              AHZARO AHZARO AHZARO BEHAQE INA HO MIN SULIMANA WA INA HO

              BISSMILLAH HERAHMANIRAHEEM  .

IS AMAL KO WAQAT AUR JIGGA KE PABANDI KE SAATH 500 DAFA PHERE .HISAR
NOORANI KER LE .7-21 DIN ME SHAMAUN JIN HAZAR HO GA QUAL QURAR KER LE
 
0322-2228817