hazrat jinn o pari

amal(sura jinn ke pheli 4 ayat ko 1000 bar phere pher (ya hal-he-tonashin) (atlamosin)

3125 bar phere .amal ke doran do perean hazar hon ge ,na wo draien ge aur na aun se deren

amal ke akahari din qual o qura ker len.jalai o jamali perhez keren ,amal bahasar keren

her waqat wadu me rehen.