hazarat shahe jinnat


amal(sura muzamil 160 dafa aur sura jinn 7 dafa)

40 din tak waqat aur jaga muqara ker ke phere ,hisar norani ker len ,her waqat wadu me rehen

jalali aur jamali phrez keren .agar batti durana amal band na ho. amal ke duran khaufnaq nazara

hon ge hisar se bahair na nikla.kisi kamal amil se ijazat le ker amal keren