amal naneed band kerna ka

amal(sura feel)

agar kisi ke neend band kerne ho ke wo so na seka to us ke tasweer samna rekh ker  sura feel 70 mertaba phere aur khe (bastam naom (nam ur ma ka nam) aur us ko ek kel per dum ker ke us ke sar men thok de is he thara 11 din phar ker kel per dum kere ke kel puri andar chala jai.pher tasweer ko box me rakh ker do quabro ke dermian daba de .neend band ho ge aur kisi bhi medicine se bhi neend na ai ge.

0322-2228817