" " Copyrighted.com Registered & Protected               GYVC-BFO7-PJOC-7WBE Pingates www.Hypersmash.com

amal mehboob ko bulana ka

(amal)(altiha jaltiha)

 

amal ko 1100 dafa mehboob ke tasawer ke saath phere 11-21 din eik waqat aur jiga per ,mehboob hazar ho ga ,amal bawozo kere.

0322-2228817

 

>
UA-52385401-1