amal hamzad


amal(aqsamto aliqum ya buduhu ajeb ya shmokhon)

is amal ko 5125 mertaba 11 din phere hamzad hazar ho ga.amal ke jagha koi na jia.doodh ka piyala
pass rekha aur amal ke baad pe le aur wahen per so jai.amal ba hisar kere.jalai pherez kere/
ye hamzad bara bara kam minto me ker deta ha.

ijazat ke lia.0322-2228817-16